Juridisk bistand til voldsofre hos MHC Law

MHC Law har en omfattende erfaring med at yde bistand til ofre for vold og overgreb. Vi forstår de komplekse juridiske og følelsesmæssige udfordringer, som ofre for vold står overfor, og vi er her for at vejlede og repræsentere dig gennem hele processen.

MHC Law har over 20 års erfaring som voldssager. Vi sikrer dine rettigheder, rådgiver og hjælper dig sikkert igennem hele forløbet.

Ring 51 89 92 41 for en gratis drøftelse af din sag.

Ret til advokatbistand for voldsofre

Som offer for vold har du normalt ret til at få beskikket en advokat, hvis du skal vidne i en retssag mod voldsmanden. Staten betaler omkostningerne til advokatbistand i disse tilfælde, og hos MHC Law står vi klar til at repræsentere dine interesser med vores ekspertise og erfaring.

Vores tilgang til sager om vold

Min tilgang til sager om vold er, at offeret fortjener den bedst mulige juridiske bistand både under straffesagen og i forbindelse med erstatningskrav. Som din advokat vil jeg følge din sag til dørs, sikre at dine rettigheder bliver varetaget, og at eventuelle erstatningskrav bliver anmeldt både i straffesagen og hos Erstatningsnævnet.

Vigtige skridt for voldsofre

Hvis du har været udsat for vold, er der to vigtige skridt, du skal tage:

 • Anmeld sagen til politiet: Det er afgørende at anmelde voldsepisoden til politiet inden for 72 timer efter overfaldet. Ved at handle hurtigt kan du sikre, at dine rettigheder bliver beskyttet, og at du ikke mister dine krav på erstatning.
 • Kontakt os: Lad os hjælpe dig med at få en beskikkelse på plads og få anmeldt dit erstatningskrav. Vi vil stå ved din side gennem hele processen, repræsentere dig i straffesagen og videreføre dit erstatningskrav hos Erstatningsnævnet for Voldsofre.

Vigtigheden af lægelig dokumentation

I sager om vold er lægelig dokumentation afgørende for at styrke dit erstatningskrav og sikre, at du får den retfærdighed, du fortjener. Det er derfor vigtigt at søge lægehjælp med det samme efter voldsepisoden, selv hvis dine skader virker overfladiske. En grundig lægeundersøgelse vil ikke blot dokumentere dine fysiske skader, men også eventuelle psykiske følger af volden.

Din læge kan hjælpe med at dokumentere skadernes omfang og vurdere eventuelle langsigtede konsekvenser for dit helbred og din livskvalitet. Det er afgørende at følge lægens anbefalinger og deltage aktivt i din behandling for at optimere din helingsproces og styrke din sag.

Som din advokat vil vi arbejde tæt sammen med din læge for at sikre, at alle relevante oplysninger om dine skader bliver dokumenteret korrekt og effektivt. Vi vil anvende denne dokumentation til at opbygge et stærkt erstatningskrav og kæmpe for at sikre, at du får den erstatning, du har krav på som offer for vold.

De psykiske følger af vold

Voldsepisoder kan have dybtgående psykiske konsekvenser for ofrene, som kan være lige så alvorlige som de fysiske skader. Efter at have været udsat for vold kan man opleve en række psykiske reaktioner og følger, herunder:

 • Traumer og PTSD (Posttraumatisk stresslidelse)
  Mange voldsofre oplever traumer i forbindelse med voldsepisoder, hvilket kan føre til udviklingen af PTSD. PTSD er en psykisk lidelse, der kan forårsage flashbacks, mareridt, angst, irritabilitet og undgåelse af steder eller situationer, der minder om den traumatiske begivenhed.
 • Angst og depression
  Efter at have været udsat for vold kan ofre opleve følelser af angst, usikkerhed og håbløshed. Disse følelser kan udvikle sig til depression, der kan påvirke ens evne til at fungere i hverdagen og have negative konsekvenser for ens livskvalitet og relationer.
 • Lavt selvværd og traumatiske minder
  Voldsofre kan også opleve lavt selvværd og følelse af skam eller skyld. De kan genopleve traumatiske minder og være plaget af konstante tanker om voldsepisoden, hvilket kan være invaliderende og forstyrrende for deres daglige liv.
 • Sociale og relationelle problemer
  De psykiske følger af vold kan påvirke ofres evne til at opretholde sunde relationer og deltage i sociale aktiviteter. Angst, depression og traumatiske minder kan isolere ofrene og føre til ensomhed og isolation.

Det er vigtigt at forstå, at de psykiske følger af vold kan være lige så alvorlige som de fysiske skader og kræver professionel støtte og behandling. Som din advokat vil vi arbejde på at sikre, at dine psykiske følger også bliver anerkendt og kompenseret i din erstatningssag.

Få hjælp af en erfaren advokat – det sikre valg!

Vi er dedikerede til at sikre, at du får den retfærdighed og erstatning, du fortjener, som offer for vold. Vores erfarne team af advokater er her for at lytte, rådgive og kæmpe for dine rettigheder.

Kontakt MHC Law på 51 89 92 41 for en gratis drøftelse af din sag og en nærmere aftale. Lad os være din stemme og din støtte i kampen for retfærdighed.