Dødsboadvokat - Professionel hjælp til afvikling af dødsbo

Når en elsket går bort, følger der ofte en række komplekse juridiske anliggender, som de efterladte skal forholde sig til. Samtidig kan sorgen over tabet være overvældende. I sådanne tider kan det være en klog beslutning at søge juridisk rådgivning og professionel assistance til afvikling af dødsboet, så I kan fokusere på at bearbejde jeres sorg.

MHC Law tilbyder advokatbistand i forbindelse med dødsbohåndtering. Ring på 51 89 92 41 for en gratis drøftelse af din sag.

Proceduren ved et dødsfald: Hvad skal du gøre?

Når en af dine nærmeste går bort, er der visse vigtige skridt, der skal tages for at sikre en korrekt og ordentlig håndtering af situationen. Først og fremmest er det nødvendigt at kontakte en læge, som vil foretage et ligsyn og udfylde en dødsattest. Herefter skal du melde dødsfaldet til
kirkekontoret og angive ønskerne for begravelse eller bisættelse. På dødsanmeldelsen skal der også noteres en kontaktperson, så skifteretten har de nødvendige oplysninger. Det er ligeledes vigtigt at informere banken om dødsfaldet og standse eventuelle PBS-betalinger. Nedenfor kan du læse mere detaljeret om, hvad der skal ske med den afdødes ejendele og værdier.

Administrationen af dødsboet: Hvem har ansvaret?

Når dødsfaldet er blevet registreret, modtager skifteretten automatisk besked herom. Efter cirka tre uger vil skifteretten kontakte kontaktpersonen, der er angivet på dødsanmeldelsen. Kontaktpersonen vil få besked om at kontakte skifteretten cirka 14 dage senere. I brevet fra skifteretten vil der desuden være angivet, hvilke oplysninger der er nødvendige. Behandlingen af dødsboet påbegyndes derefter med et telefonmøde, hvor der træffes beslutning om, hvordan dødsboet skal forvaltes.

Forskellige skifteformer ved dødsbosager

Når det kommer til administrationen af et dødsbo, er der forskellige måder at håndtere processen på. Valget af skifteform har stor indflydelse på, hvordan boet fordeles mellem arvingerne. Herunder beskriver vi fem forskellige måder at håndtere et dødsbo på:

  • Boudlæg: Hvis den afdøde ikke efterlader sig en formue på mere end 51.000 kr. (2024), kan boet udlægges som boudlæg. Ved denne skifteform overdrages boet til den nærmeste pårørende, som derefter varetager alle udgifter i forbindelse med behandlingen af dødsboet.
  • Ægtefælleudlæg: Hvis den afdøde var gift, kan dødsboets gæld og værdier overdrages til ægtefællen uden, at boet skiftes. Ægtefælleudlæg kan gennemføres under visse betingelser, herunder at ægtefællen påtager sig ansvaret for afdødes gæld, og at dødsboet ikke overstiger beløbsgrænsen for suppleringsarv.
  • Uskiftet Bo: Ved et uskiftet bo tildeles den efterladte ægtefælle afdødes værdier, hvilket giver ægtefællen fortsat råderet over boet, på samme måde som ved ægtefælleudlæg.
  • Privat Skifte: Ved et privat skifte er det arvingerne selv, der håndterer dødsboet, typisk i samarbejde med en advokat. For at kunne foretage et privat skifte, skal arvingerne først blive enige om arvefordelingen, og skifteretten skal godkende anmodningen om privat skifte.
  • Bobestyrerbehandling: Hvis arvingerne ikke kan opnå enighed om arvefordelingen, bliver en advokat indsat som bobestyrer. Bobestyreren træffer alle afgørelser i forbindelse med behandlingen af dødsboet. Arvingerne kan enten selv finde en advokat, eller skifteretten vil udpege en for dem.

Privat eller offentligt skifte af dødsboet

I forbindelse med et dødsfald vælger de fleste familier at afvikle dødsboet gennem en privat skifteproces. Alternativt kan dødsboet også afvikles offentligt ved udnævnelse af en bobestyrer, som skifteretten udpeger. Ofte er det dog en mere økonomisk fordelagtig løsning at vælge privat skifte, især når I engagerer en egen advokat. Ved offentligt skifte skal bobestyreren ikke konkurrere med andre advokater, og der tages ikke nødvendigvis hensyn til de efterladte. Vælger I selv at afvikle dødsboet eller få hjælp fra en advokat, får I personlig rådgivning, der er tilpasset jeres individuelle behov og ønsker.

Lad MHC Law hjælpe med afviklingen af dødsbo

MHC Law sætter mennesket i centrum. Med mange års erfaring i behandling af dødsboer kan vi guide jer gennem de juridiske og følelsesmæssige udfordringer, som dødsboets afvikling medfører. Vi kender de regler og deadlines, der skal overholdes, og vi kan håndtere kontakten med SKAT, banker og andre administrative instanser. Vi tilbyder forskellige samarbejdsaftaler, der er tilpasset individuelle behov. Vores totalløsning indebærer, at vi står for alt – både det juridiske og det praktiske, herunder salg af ejendom, afmelding af abonnementer, betaling af regninger og tømning af boet.

Få gratis drøftelse af din sag. Ring til MHC LAW på 51 89 92 41. Lad os hjælpe jer med at navigere gennem afviklingen af dødsboet, så I kan fokusere på at bearbejde jeres tab på bedst mulig vis.