Advokat til bodeling i skilsmisse- eller separationssager

Separation og skilsmisse er rettigheder, som ethvert ægtepar har, hvis den ene part ønsker at afslutte samlivet.

Hos MHC Law forstår vi de kompleksiteter, der følger med denne proces. Vi bistår dig gennem alle juridiske aspekter af bodelingen.        Ring til 51 89 92 41 for en gratis drøftelse af din sag.

Separation eller skilsmisse?

Når det kommer til separation og skilsmisse, er der forskellige juridiske veje at gå. Du kan vælge at skilles med det samme, eller du kan gå gennem en periode med separation, før skilsmissen formelt træder i kraft. Uanset hvilken vej du vælger, er det vigtigt at forstå dine rettigheder og forpligtelser i forbindelse med bodelingen.

Juridisk rådgivning og bistand ved bodeling:

Når du står over for en skilsmisse, er der mange vigtige overvejelser, der skal tages i betragtning. En erfaren skilsmisseadvokat fra MHC Law kan hjælpe dig med alle juridiske aspekter af bodelingen, herunder:

  • Deling af Indbo: Hvordan skal jeres fælles ejendele fordeles? Fra boliger og køretøjer til møbler og værdigenstande, vil vi sikre en retfærdig og gennemsigtig fordeling.
  • Forældremyndighed: Hvis der er børn involveret, er spørgsmål om forældremyndighed afgørende. Vi vil vejlede dig gennem processen og sikre, at barnets tarv altid er i fokus. Læs mere om forældremyndighedssager her
  • Bopælsforælder: Hvem skal være den primære omsorgsperson for jeres børn? Vi vil hjælpe med at finde den bedste løsning, der tager hensyn til både forældrenes og børnenes behov. Læs mere om dine bopælsrettigheder her
  • Samværsordning: Hvordan skal samværet med børnene organiseres efter skilsmissen? Vi vil arbejde for at skabe en ordning, der fremmer barnets trivsel og sikrer en fortsat relation til begge forældre. Læs mere om samvær her
  • Fordeling af Børnepenge: Hvordan skal de økonomiske forpligtelser over for børnene fordeles mellem dig og din tidligere partner? Vi vil hjælpe med at sikre en retfærdig og passende fordeling af børnebidraget.
  • Ansøgninger til Familieretshuset: Vi vil bistå dig med at udfylde og indgive nødvendige dokumenter til Familieretshuset for at sikre en glat og effektiv behandling af din sag.

Gennemgang af formuen ved bodeling

Ved bodelingen skal der foretages en omhyggelig gennemgang af hver ægtefælles aktiver og passiver. Det omfatter ejendomme såsom hus eller andelsbolig, værdipapirer, aktier, kontanter, køretøjer som bil eller båd, eventuelle virksomheder eller firmaer samt indbo og andre værdigenstande. Denne gennemgang af formuen kaldes ægtefællens bodel. Hvis en eller begge ægtefæller har en positiv bodel, skal formuen deles ligeligt mellem parterne. Hvis der derimod er gæld, der overstiger værdien af aktiverne, deles gælden ikke. Hver ægtefælle hæfter kun for den gæld, de selv har påtaget sig eller har stiftet sammen med deres ægtefælle. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ikke al gæld er fradragsberettiget i bodelingen, før den deles mellem ægtefællerne. Den samlede nettobodel for begge ægtefæller udgør fællesboet og skal fordeles ligeligt mellem dem. Ved gennemgangen af formuen er det vigtigt at være opmærksom på eventuelle skattemæssige aspekter i forbindelse med bodelingen, herunder om skatteforhold skal inkluderes som aktiver eller passiver.

Når man er uenig om bodeling

Nogle gange opstår uenigheder om, hvordan bodelingen skal foregå, ofte på grund af forskellige opfattelser af retfærdighed eller uenighed om, hvad der skal inkluderes i bodelingen. I sådanne tilfælde er det afgørende at søge juridisk bistand fra erfarne advokater specialiseret i familieret. En advokat kan hjælpe med at forhandle mellem parterne, finde kompromisløsninger og om nødvendigt repræsentere ens interesser i retten. Selvom processen kan være udfordrende, er professionel, juridisk bistand afgørende for at sikre en retfærdig og gennemsigtig løsning.

Når I er enige om bodelingen

Når begge parter i en skilsmisse eller separation er enige, kan I selvstændigt dele jeres formuer uden at skulle have godkendelse fra en myndighed. En skriftlig aftale om delingen, underskrevet af begge parter, anbefales dog altid. Hvis I allerede har lavet en aftale om deling før skilsmissen eller separationen, er det klogt at få den nævnt i separations- eller skilsmissebevillingen eller i en eventuel dom. I tilfælde af komplekse formuer med betydelig værdi kan det være fornuftigt at søge juridisk bistand til delingen. MHC Law kan give jer det nødvendige overblik og sikre, at delingen udføres på en retfærdig og gennemsigtig måde, der er tilfredsstillende for begge parter.

Er der en tidsfrist for bodeling efter en skilsmisse?

Der er ingen fastsat tidsfrist for, hvornår bodelingen skal være fuldført efter en skilsmisse. Dog bør du undgå at være passiv i bodelingsprocessen i længere perioder, da dette kan have konsekvenser på længere sigt. Mange tror fejlagtigt, at bodelingen skal være afsluttet inden den endelige separation eller skilsmisse.

Få den rette juridiske støtte af en advokat med speciale i bodeling

Bodelingssager kan være følelsesmæssigt udfordrende og juridisk komplekse. Ved at arbejde sammen med en erfaren advokat kan du sikre, at dine rettigheder bliver beskyttet igennem hele processen.

Ring til MHC Law i dag på 51 89 92 41 for en gratis drøftelse af din sag