Retssager

Advokat Michael Christensen fra MHC Law har en omfattende procedureerfaring, har møderet for Landsretterne og vil inden længe få møderet for Højesteret

Det kan nogle gange betale sig at tage kampen op med modparten f.eks. et forsikringsselskab eller en ankeinstans i Staten og gennemføre en retssag, hvis man ikke kan finde en rimelig løsning på erstatningssagen med sin modpart.

Det sker ikke sjældent at der skal en stævning til før man for alvor kan få gang i en forligsforhandling, og også derfor er det vigtigt at vælge en advokat med stor procedure erfaring. Det giver både færre nerver og et bedre resultat.

Som udgangspunkt føres sagerne ved byretten og ankes til Landsretten, men nogle få sager kan være så principielle, at de starter ved Landsretten.

Advokat Michael Christensen fra MHC Law har en omfattende procedureerfaring, har møderet for Landsretterne og vil inden længe få møderet for Højesteret, og kan derfor føre sagen i alle tre instanser om nødvendigt.

Oftest vil du være dækket helt eller delvist af din retshjælpsforsikring eller via Fri Proces fra Staten. MHC Law gør et stort arbejde forud for retssager med at skære sagen til, udarbejde udkast til stævning m.v. inden der søges retshjælp / fri proces.

Ring 51 89 92 41, hvis du har spørgsmål til en retssag, eller ønsker jeg skal føre din retssag indenfor et af mine specialer.