Undgå skjulte fejl og mangler i forbindelse med din bådhandel

Hvis du køber en brugt båd, vil den være dækket af købelovens almene betingelser. Disse betingelser beskytter dig imod visse skjulte fejl og mangler, men kan ofte være en gråzone at finde ud af, hvis der ikke eksisterer en grundig bådhandelskontrakt. Det er derfor altid en god idé at være særligt opmærksom på forskellige faldgruber i forbindelse med bådhandel. 

MHC Law tilbyder advokatbistand i forbindelse med bådhandel, herunder gennemgang af din bådhandelskontrakt og bådsalg generelt, både i Danmark og i udlandet. For en grundig gennemgang af din sag, så ring venligst til os på 51 89 92 41.

7 gode råd fra advokaten

  • Tilse båden på land: Sørg altid for at inspicere båden på land, så du har mulighed for at tjekke, om båden har været udsat for en grundstødning, og du kan vurdere tilstanden på ror, køl og propel.
  • Tag en “prøvetur”: Foretag en prøvetur i båden, så du kan tjekke motor, bådens sejleegenskaber og eventuelle fejl og mangler ved bådens sejl og udstyr.
  • Vurder om båden har osmose: Osmose kan være et alvorligt problem. Undersøg omhyggeligt om båden har osmose, især når den står på land. Lugt og små blærer kan være tegn på osmose.
  • Gennemgå motoren: Undersøg motoren grundigt, herunder topstykket, for at sikre, at den er intakt og vedligeholdt korrekt. En professionel vurdering kan være afgørende.
  • Undersøg elinstallationerne: Sikre dig, at elinstallationerne i båden er korrekt udført og i god stand. Fejl i elsystemet kan være farlige og kostbare at rette op på.
  • Se båden flere gange: Jo flere gange du ser båden, jo mere kritisk bliver du. Dette kan hjælpe dig med at opdage eventuelle fejl og mangler, som du måske ikke bemærkede ved første øjekast.
  • Få en professionel fagmand med ud: En ekspert kan bidrage med en objektiv vurdering af bådens tilstand og pege på potentielle problemer, som du måske ikke selv ville opdage.

Hvis skaden sker

Hvis du har købt en båd og opdager skjulte fejl eller mangler, er det vigtigt at reklamere overfor sælger og hurtigt kontakte en advokat, så processen kan komme i gang. 

Din bådforsikring (kaskoforsikringen) kan ofte yde retshjælp til en sag om skjulte fejl og/eller mangler. Nogle sager kan løses udenretligt, mens andre skal køres via domstolene, fx som isoleret bevisoptagelse (det vi i daglig tale kalder syn og skøn). Dette gælder også, hvis båden er købt i udlandet.

Download en gratis bådhandelskontrakt

MHC Law har udarbejdet en købskontrakt til bådhandel og bådsalg. Derved kan du få skrevet vilkårene ned i kontrakten og undgå misforståelser mellem køber og sælger. Der gælder som udgangspunkt ikke nogen garanti, når du køber en brugt båd. Bliver der aftalt en form for garanti mellem køber og sælger, skal det skrives ind i kontrakten. 

At købe eller sælge en båd er en stor handel, hvor begge parter skal ende med at blive tilfredse. Du kan skabe et godt udgangspunkt for en god handel ved at have klare retningslinjer med en bådhandel kontrakt. Laver du en mundtlig aftale, så er den bindende. Det kan dog være meget vanskeligt at bevise, hvad der præcist er blevet aftalt. Du sikrer dig selv godt, ved at få en bådhandel kontrakt, som er nedskrevet. Har du spørgsmål, eller ønsker du at kontrakten skal uddybes med andre felter, er du altid velkommen til at kontakte MHC Law. 

MHC Law påtager sig ikke ansvaret i forbindelse med uhensigtsmæssigheder eller fejl ved anvendelse af bådkontrakten.

MHC Law kan ikke drages til ansvar for opståede problemer partnerne imellem.

Få den rette juridiske rådgivning

Det kan være en kompleks proces at håndtere skjulte fejl og mangler i forbindelse med bådhandel. Hos MHC Law er vi specialiserede i at rådgive og bistå vores klienter gennem hele processen. Vores erfarne advokater kan hjælpe dig med at navigere gennem juridiske udfordringer og sikre, at dine rettigheder bliver beskyttet. Ring til os i dag for en gratis drøftelse af din sag, og lad os hjælpe dig med at sikre en retfærdig løsning.

Ring til MHC LAW på 51 89 92 41 for en gratis drøftelse af din bådhandel.