Personskade advokat: Professionel juridisk hjælp & rådgivning

Du kan komme til skade på mange forskellige måder. Det kan bl.a. være en arbejdsulykke, trafikulykke eller en fritidsulykke. Uanset hvilken ulykke du har været udsat for, er der mange forskellige spørgsmål, du skal tage stilling til. Du skal b.la. vide, hvem du skal anmelde skaden til.
Alt det kan en personskade advokat hjælpe dig med.

MHC Law har over 20 års erfaring som personskade advokat i forbindelse med mange forskellige typer personskader. Vi rådgiver og hjælper dig sikkert igennem hele forløbet.

Ring 51 89 92 41 for en gratis drøftelse af din sag.

Få hjælp i erstatningssager med en erfaren personskade advokat

Du har mulighed for at få erstatning fra flere forskellige parter. Du kan modtage personskadeerstatning fra den ansvarlige modpart, din arbejdsgiver, ulykkesforsikring, erhvervsforsikring og din pensionsordning. Du har desuden forskellige rettigheder og krav i forbindelse med din personskade, som kan være svære at forhold sig til på egen hånd, hvis ikke du har kendskab til dem. Det vil derfor altid være en god idé at rådføre dig med en personskade advokat i forbindelse med personskadeerstatning, så du er sikker på, at du får den korrekte erstatning, du har krav på.

Samarbejder du med MHC Law i forbindelse med din personskade, kommer du aldrig til at stå alene med arbejdsgiver, kommunen, forsikringsselskabet eller andre, som kan være involveret i din erstatningssag. MHC Law kender til reglerne for personskade og har mange års erfaring son netop personskade advokat. MHC Law tager altid dig og din sag seriøst.

I de fleste tilfælde vil forsikringsselskabet gå efter at udbetale mindst muligt til din personskadeerstatning. Derfor er det en god idé, at du ikke accepterer et tilbud fra forsikringsselskabet, før du har rådgivet dig med en professionel personskade advokat.

Personskadeerstatning ved en trafikulykke

Hvis du bliver udsat for et trafikuheld, kan du få personskadeerstatning fra den person, som har været ansvarlig for trafikuheldet. Hvis uheldet alene er selvforskyldt, kan du få dækket skaden igennem din ulykkesforsikring.

Du kan også blive udsat for, at skadevolderen er ukendt eller en flugtbilist. Hvis dette er tilfældet, kan du stadigvæk få erstatning, hvis forskellige betingelser er opfyldt. I forbindelse med trafikulykker, hvor du har fået en personskade, kan du få erstatning ud fra flere forskellige kriterier. Hver sag vil altid blive behandlet individuelt. Det er derfor en virkelig god idé, at få hjælp af en erfaren personskade advokat som MHC Law.

Din personskade advokat kan hjælpe dig med at få personskadeerstatning for:

  • Tabt erhvervsevne hvis du efter ulykken ikke kan arbejde i samme omfang som før, du kom til skade. Dette kaldes også erhvervsevnetab.
  • Varige mén på grund af skaden, hvilket er kompensation for at du skal leve med skaden resten af dit liv
  • Tabt arbejdsfortjeneste som er kompensation for dit midlertidige tab, som følge af din sygemelding, på grund på din skade
  • Du har ret til erstatning for svie og smerte i forbindelse med ulykken, hvis du har været sygemeldt og under behandling på grund af din skade
  • Hvis du har haft behandlingsudgifter, har du mulighed for at få dækket kørsel udgifter til behandling som fx medicin, kiropraktor og fysioterapeut

Personskadeerstatning ved vold

Hvis du har været udsat for en forbrydelse, er det afgørende, at du får skaden anmeldt til politiet inden der er gået 72 timer. Hvis ikke du når at anmelde skaden inden for dette tidsrum, kan du formentlig ikke modtage erstatning. Hvis du vil søge om erstatning i forbindelse med en forbrydelse eller få erstatning fra gerningsmanden, skal du kontakte erstatningsnævnet. Det kan være en vanskelig proces, hvor det ofte er godt givet ud at få en personskade advokat til at hjælpe dig med din skade.

Ender sagen med, at du skal vidne i en retssag mod voldsmanden, har du mulighed for at få bestikket en advokat. Det vil sige, at staten betaler de udgifter og omkostninger, der vil være til advokaten. Skal MHC Law forsvare dig i en retssag om vold, er indgangsvinklen altid, at du skal have den bedst mulige besidder i forbindelse med straffesagen. MHC Law kan desuden være behjælpelig med, at erstatningskravene bliver anmeldt ved straffesagen og til Erstatningsnævnet. Som voldsoffer har du mulighed for at få erstatning for midlertidige og varige mén/gener.

Personskadeerstatning ved arbejdsskader

Ved erhvervsskade skelnes der mellem en erhvervssygdom, som er opstået over længere tid, og en pludselig opstået skade. Hvis du skal søge om erstatning for en arbejdsskade, skal skaden kunne relateres til dit arbejde. Du kan få din læge til at vurdere din skade, og derved bekræfte eller afvise om skaden er arbejdsrelateret.

Ønsker du at anmelde en skade, kan det være en god ide at rådgive dig med en personskade advokat, som kan hjælpe med at udfylde dokumenter til arbejdsgiverens forsikring eller Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring. Ligeledes kan en advokat vurdere hvilke beviser, som kan være brugbare i forbindelse med din erstatningssag, og sikre at disse beviser bliver fremlagt i sagen.

Personskade på arbejdet

Som udgangspunkt skal din arbejdsgiver tegne en lovpligtig forsikring, så du er forsikret, når du er på arbejde. Forsikringen skal både dække erhvervssygdomme og arbejdsulykker. Hvis ikke din arbejdsgiver har tegnet en forsikring, kan du stadigvæk få erstatning fra den statslige pulje. Hvis du er selvstændig, skal du selv sørge for at tegne en arbejdsskadeforsikring.

Når arbejdsskaden er sket, skal din arbejdsgiver eller din læge anmelde skaden til forsikringen. Hvis ikke din arbejdsgiver har en lovpligtig forsikring, skal skaden anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Er du i tvivl om, hvordan du får tegnet en forsikring eller vil høre mere om dine vilkår, kan du få hjælp af MHC Law.

Derfor skal du vælge MHC Law som din personskade advokat

  • Du vil få menneskelig støtte, hvor vi taler din sag grundigt igennem

  • Mange års erfaring med personskadeerstatning og juridisk bistand

  • En stor interesse i at sikre dig størst mulig erstatning i forbindelse med din personskade

  • Stort kendskab til de forskellige forsikringsselskaber, hvilket gør at sagen kan afsluttes forholdsvis hurtigt

Ring 51 89 92 41 for en gratis drøftelse af din sag.