Piskesmæld/Hjernerystelse

MHC Law er specialist i erstatning efter piskesmæld samt erstatning for bl.a. svie og smerte efter trafikulykker med følger efter piskesmæld (WAD).

Ifølge færdselsloven er der objektivt ansvar for de fleste trafikulykker opstået i Danmark. Skadevolders forsikringsselskab har pligt til at betale erstatning for følger efter piskesmæld. Det er derfor ikke nødvendigt at undersøge, hvem der er skyld i ulykken, eller hvem der skal betale erstatning for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén og tab af erhvervsevne.

Dét problem, der typisk opstå ved erstatning i forbindelse med færdselsuheld og piskesmæld / whiplash, er erstatningens størrelse. Der kan i nogle tilfælde være uenighed om, hvor stor en del af personskaden der stammer fra ulykken, og hvor stor en erstatning forsikringsselskabet er forpligtet til at udrede.

Reglerne er komplicerede og den erstatning, der skal betales, vil ofte bestå af et kludetæppe af erstatning fra f.eks. modpartens ansvarsforsikring, en arbejdsskadeforsikring (hvis ulykken sker på arbejdet), en ulykkesforsikring, en føreransvarsforsiring, en forsikring ved uarbejdsdygtighed, en arbejdsmarkedspension m.v.

Vi er specialister i reglerne om erstatning efter piskesmæld, hjernerystelse m.fl.

Du er velkommen til at ringe på telefon 51 89 92 41 og få en gratis drøftelse af din sag.