Erfaren og kompetent forældremyndighedsadvokat - til når, du har mest brug for hjælp

At håndtere forældremyndighedssager kræver en følsom og professionel tilgang, især når børns trivsel og velvære er på spil. Hos MHC Law forstår vi dybden af disse situationer og tilbyder vores ekspertise og støtte igennem hele processen. 

Gratis drøftelse af din sag
MHC Law tilbyder en gratis og fortrolig drøftelse af din sag, hvor vi vil lytte til dine bekymringer og målsætninger. Ring på 51 89 92 41 for at aftale en tid, der passer dig. Under denne drøftelse vil vi sammen vurdere din situation og give dig skræddersyet rådgivning baseret på dine behov og ønsker.

Retsprocessen ved forældremyndighedssager

Forældremyndighedssager kan være komplekse, og det er vigtigt at forstå den retlige proces, der er involveret. Typisk begynder processen med, at en forælder indgiver en anmodning om forældremyndighed til Familieretshuset eller retten. Herefter vil der blive indkaldt til et retsmøde, hvor begge forældre har mulighed for at fremlægge deres synspunkter og præsentere beviser for deres sag.

Under retsmødet vil dommeren træffe en beslutning baseret på barnets bedste interesse. Dette kan omfatte vurdering af forældrenes evne til at samarbejde, deres mentale og følelsesmæssige tilstand, barnets relation til hver forælder, og eventuelle særlige behov hos barnet. Dommeren kan også beslutte at inddrage en børnesagkyndig eller socialrådgiver for at hjælpe med at vurdere barnets trivsel og behov.

Forældremyndighed for gifte forældre

Gifte forældre, enten ved barnets fødsel eller efterfølgende ægteskab, deler automatisk forældremyndigheden. Hvis I har været gift i mindst 10 måneder før barnets fødsel, deler I også forældremyndigheden.

Hvis forældrene er adskilte ved barnets fødsel, har moderen automatisk forældremyndigheden, medmindre faderen enten har anerkendt faderskabet eller begge forældre har underskrevet en erklæring om fælles ansvar for barnets omsorg (en såkaldt omsorgs- og ansvarserklæring).

Forældremyndighed for ugifte forældre

I tilfælde hvor forældrene ikke er gift, har moderen automatisk den fulde forældremyndighed, medmindre faderen har anerkendt faderskabet eller har boet sammen med moderen på samme adresse i de sidste 10 måneder.

Ophævelse af den fælles forældremyndighed

Hvis samarbejdet mellem forældrene ikke fungerer, kan Familieretten ophæve den fælles forældremyndighed. Dette sker, hvis forældrene ikke kan samarbejde til barnets bedste. Familieretten evaluerer forældrenes samarbejdsevne, kommunikation og hvordan deres forhold påvirker barnets trivsel.

Den fælles forældremyndighed kan også ophæves, hvis der er tilfælde af vold mellem forældrene eller mod barnet, eller hvis forældrene ikke er egnede forældre på grund af psykiske problemer, alkoholisme eller lignende.

Dine rettigheder med fuld forældremyndighed

Hvis du tildeles fuld forældremyndighed, har du ansvaret for at træffe alle beslutninger vedrørende dit barns liv og velbefindende. Dette inkluderer valg relateret til uddannelse, sundhed, og daglig omsorg. Det er vigtigt at forstå dine rettigheder og forpligtelser som forælder for at kunne handle i dit barns bedste interesse.

Bevar dine rettigheder uden forældremyndighed

Selvom du måske ikke har del i forældremyndigheden, har du stadig visse rettigheder over for dit barn. Disse kan omfatte ret til samvær, adgang til oplysninger om dit barns liv og sundhed, samt mulighed for at deltage i sociale arrangementer på barnets skole eller daginstitution. Det er vigtigt at kende dine rettigheder og muligheder for at kunne opretholde et sundt og positivt forhold til dit barn.

Bevar dine rettigheder uden forældremyndighed

I forældremyndighedssager er det vigtigt at huske på barnets ret til at blive hørt og have indflydelse på beslutninger, der vedrører deres liv. Selvom børn ikke altid kan træffe beslutninger om forældremyndighed, skal deres meninger og præferencer tages i betragtning af retten, især hvis de er i stand til at udtrykke sig og forstå konsekvenserne af deres udtalelser.

Dommeren kan vælge at tale direkte med barnet eller inddrage en børnesagkyndig for at vurdere barnets ønsker og behov. Det er vigtigt at sikre, at barnets stemme bliver hørt og respekteret under hele processen, og at der træffes beslutninger, der tager hensyn til barnets bedste interesse.

Kontakt en advokat for at sikre dine rettigheder

Forældremyndighedssager kan være følelsesmæssigt udfordrende og juridisk komplekse. Ved at arbejde sammen med en erfaren forældremyndighedsadvokat kan du sikre, at dine rettigheder bliver beskyttet og at dine børns bedste interesser bliver varetaget. 

Ring til MHC Law i dag på 51 89 92 41 for en gratis drøftelse af din sag. Vi er her for at hjælpe dig med at navigere gennem disse udfordrende tider og sikre det bedste resultat for dig og dine børn.

Juridisk rådgivning og efterfølgende support

MHC Law tilbyder også efterfølgende support og juridisk rådgivning, hvis der skulle opstå spørgsmål eller uventede udfordringer under eller efter en forældremyndighedssag. MHC LAW hjælper dig med at navigere gennem ethvert juridisk spørgsmål og sikre, at dine og dine børns interesser forbliver beskyttet.