Advokat til samvær - juridisk bistand i samværssager

Samvær er et af de områder, der oftest giver anledning til konflikter, når et par går fra hinanden, og det er afgjort, hvor børnene skal bo. 

Hos MHC Law forstår vi de udfordringer, du står over for, og vi er her for at give dig den nødvendige juridiske bistand og støtte. Ring til os på 51 89 92 41 for en gratis drøftelse af din sag.

Barnets ret til samvær

Den forælder, som barnet ikke bor hos, har ret til samvær; eller mere præcist, barnet har ret til samvær med den forælder, det ikke bor hos. Lovens fokus ligger således på barnets rettigheder til at se begge sine forældre. Spørgsmålet er så, hvor ofte samværet skal finde sted. Dette vil variere afhængigt af barnets alder, modenhed og egne ønsker.

Forskellige samværsordninger

Der findes forskellige samværsordninger, alt efter barnets og familiens behov. Dette kan variere fra korte samværsbesøg til mere regelmæssige ordninger som 12-2, 2-2-5-5, 7/7 eller 9/5-ordninger. Hos MHC Law er vores mål at skabe en samværsordning, som både forældrene og barnet kan trives med, og som fremmer barnets udvikling og relationen til begge forældre.

Løsning af samværskonflikter

Når konflikter om samvær opstår, kan det være nødvendigt med juridisk intervention. Familieretshuset og Familieretten bliver ofte inddraget i sådanne sager, især hvis konflikten ikke kan løses mellem forældrene. Hos MHC Law mener vi dog, at mange konflikter kan løses gennem dialog, mægling eller andre alternative metoder, inden de eskalerer til retssystemet.

Det er vores erfaring, at mange konflikter mellem forældre ikke bunder i barnet, men i forældrenes egne uenigheder. Med den rette juridiske rådgivning og støtte fra en erfaren samværsadvokat kan mange konflikter løses, før de bliver uoverstigelige. Hos MHC Law er vi her for at hjælpe dig med at navigere gennem denne vanskelige tid og sikre, at dit barns tarv altid er i fokus.

Barnets stemme og rettigheder

Hos MHC LAW respekteres barnets ret til at blive hørt og taget hensyn til i beslutninger om samvær. Når barnet har en vis alder og modenhed, har det ret til at blive inddraget i beslutninger om, hvor det ønsker at bo, og hvor meget samvær det ønsker med den anden forælder. Vi arbejder tæt sammen med vores klienter for at sikre, at barnets stemme bliver hørt og respekteret.

Ændringer i samværsaftaler

Selvom Familieretshuset har fastsat en samværsaftale for jeres barn, har I stadig mulighed for at ændre i aftalen, hvis I begge er enige om det. Aftalen om samvær bør altid tage hensyn til barnets bedste i den givne situation, og derfor kan den ændre sig over tid, hvis omstændighederne ændrer sig. Hvis du ønsker at ændre samværsaftalen, men den anden forælder ikke er enig, har du mulighed for at sende en anmodning til Familieretshuset om at ændre samværet.

Hvis samværsaftalen ikke overholdes

Uanset om Familieretshuset eller Familieretten har fastsat en samværsordning, eller om I selv har lavet en skriftlig aftale med en tvangsfuldbyrdelsesklausul, kan Familieretten gribe ind, hvis aftalen ikke overholdes. Situationer kan opstå, hvor den anden forælder undlader at udlevere barnet til samvær. I så fald kan du indsende en anmodning til Familieretten, som i sidste ende kan sikre, at udleveringen af barnet gennemføres. Selvom dette kan virke drastisk, vil enhver foranstaltning blive truffet med hensyn til barnets bedste.

Hvis samværsaftalen ikke overholdes

I visse tilfælde kan Familieretshuset eller Familieretten vælge at afslå en ansøgning om samvær. Dette kan ske, hvis de vurderer, at:

  • Situationen hos samværsforælderen er ustabil.
  • Der forekommer chikane i samarbejdet med den anden forælder.
  • Samværsforælderen har udvist voldelig adfærd.
  • Der har været en længere periode med adskillelse mellem barnet og samværsforælderen.
  • Barnet ønsker ikke samvær.

Få professionel vejledning og juridisk bistand af en samværsadvokat

Når konflikter om samvær opstår, kan det være udfordrende at navigere i det juridiske landskab alene. Hos MHC Law står vi klar til at tilbyde dig den professionelle vejledning og bistand, du har brug for. 

MHC Law har omfattende erfaring med samværssager og forstår kompleksiteten i disse situationer. Ved at have en erfaren advokat ved din side kan du føle dig tryg og sikker på, at dine rettigheder og barnets tarv bliver prioriteret. 

Lad MHC Law hjælpe dig med at finde den bedste løsning for dig og dit barn/dine børn. Ring til os på 51 89 92 41 for en gratis drøftelse af din sag.