Tinglysning med advokat ved bådhandel – det sikre valg

MHC Law tilbyder advokatbistand i forbindelse med bådhandel, herunder gennemgang af din bådhandelskontrakt og bådsalg generelt, både i Danmark og i udlandet. For en grundig gennemgang af din sag og hjælp med tinglysning, ring 51 89 92 41

Hvordan foregår en tinglysning ved bådsalg?

Ved en bådhandel er det vigtigt at undersøge og registrere pantrettigheder i Søfartsstyrelsens skibsregister. Du kan sammenligne registreringen af båden med tinglysning af pant i en fast ejendom. Derved bliver rettighederne og bådejerskabet til båden oplyst korrekt. På den måde kan køber sikre sig, at båden ikke bliver solgt til en anden part, samt være sikker på, at sælger rent faktisk ejer båden og ikke har pantsat den til en anden person. 

Når først bådejerskabet er tinglyst, vil alle rettigheder og forpligtigelser blive overdraget fra sælger til køber. Derved kommer køber officielt til at eje båden. Det er vigtigt at registrere, om der er pant i båden, da køber vil kunne møde krav fra kreditorer om gæld i båden, som skal betales. Skulle båden mod forventning blive solgt til flere købere, så er det personen, som først får tinglyst bådens
skøde, som rent faktisk ejer båden.

Registrering og pant ved en bådhandel

Mindre både kan ikke registreres i skibsregisteret. Her skal din advokat på anden måde sikre, at der ikke er gæld i båden, og at sælgeren rent faktisk har rettighederne til at sælge båden, og den ikke er solgt til en anden person samtidig. Det er essentielt at have styr på disse detaljer for at undgå fremtidige juridiske udfordringer.

Du kan også blive mødt med et krav fra Søfartsstyrelsens skibsregister om, at du skal betale registreringsafgift, hvis ikke det er blevet betalt ved tidligere bådejerskab. Køber du en båd hos en forhandler, vil der som regel være undersøgt, om båden indeholder skjult gæld. Det er dog altid en god idé at tjekke grundigt efter, så du undgår at stå over for ubehagelige og dyre overraskelser senere.

Identifikation af båden

Du har altid mulighed for at identificere din købte båd med et såkaldt CIN-nummer. CIN-numrene findes på både, som er bygget efter år 1998. Du kan finde nummeret på bagbord eller agterenden. Både bygget før år 1998 har typisk et byggenummer placeret på en byggeplads, som sidder fast indvendigt ved agterspejlet eller kistebænken. Disse identifikationsnumre er afgørende for at sikre bådens korrekte registrering og dokumentation.

Tinglysning og lovgivning ved bådhandler

Tinglysning af både indebærer komplekse juridiske procedurer, der kræver omhyggelig håndtering og ekspertise. Vores advokater har dybdegående viden om de gældende lovgivninger og forskrifter vedrørende bådhandel og tinglysning. Vi sikrer, at alle dokumenter og formaliteter bliver håndteret korrekt og rettidigt, så du kan have fuld tillid til din bådtransaktion.

Gode råd til tinglysning af både

Når det kommer til tinglysning af både, er det afgørende at følge de rette procedurer for at sikre en korrekt og juridisk gyldig transaktion. Her er nogle vigtige råd, der kan hjælpe dig med at navigere gennem tinglysningsprocessen:

  • Grundig Inspektion af dokumenter: Inden du påbegynder tinglysningsprocessen, er det vigtigt at gennemgå alle relevante dokumenter omhyggeligt. Dette inkluderer købsaftaler, ejendomsdokumenter og eventuelle pantrettigheder, der skal registreres.
  • Professionel rådgivning: Det er en god idé at søge professionel rådgivning fra en erfaren advokat eller ejendomsmægler med ekspertise inden for bådtransaktioner. De kan hjælpe med at sikre, at alle nødvendige trin bliver fulgt, og at tinglysningen sker korrekt.
  • Dokumentation af ejendomsret: Ved tinglysning af båden bliver ejendomsretten formelt registreret i skibsregistret. Det er vigtigt at sikre, at alle rettigheder og forpligtelser er klart specificeret i dokumentationen for at undgå tvister senere.
  • Registrering af pantrettigheder: Hvis der er pantrettigheder knyttet til båden, skal disse også registreres korrekt i tinglysningsprocessen. Dette sikrer, at eventuelle kreditorer eller interessenter bliver informeret om de eksisterende forpligtelser.
  • Kontrol af identifikationsnumre: Identifikationsnumre såsom CIN-numre (Craft Identification Number) eller byggenumre skal kontrolleres nøje for at sikre, at de stemmer overens med dokumentationen og bådens faktiske identitet.

Ved at følge disse råd og søge professionel assistance kan du sikre en problemfri og korrekt tinglysningsproces for din båd. For yderligere vejledning og hjælp til tinglysning af din båd, kontakt os gerne for en uforpligtende drøftelse af din sag.

Juridisk tilpasning af bådhandelskontrakter

MHC Law tilpasser kontrakterne i henhold til dine specifikke behov og den pågældende situation. Vi sikrer, at alle relevante oplysninger vedrørende pant og rettigheder bliver nøje specificeret og dokumenteret i kontrakten. Herved minimeres risikoen for misforståelser eller tvister senere i processen.

Ring til MHC LAW på 51 89 92 41 for en gratis drøftelse af din sag.