Erstatningsret

Erstatningsret er kort beskrevet den situation, hvor én person bliver ansvarlig for en anden persons økonomiske tab.

Ring 51 89 92 41 for en gratis drøftelse af din sag.

Erstatningsansvar kan opstå som følge af personskade, f.eks. i forbindelse med trafikskader, arbejdsskader, faldskader på glat fortov, men også som følge af voldelige overfald, skader med hunde og heste, eller et produkt.

Et eksempel på en varig skade er følger efter piskesmæld (Whiplash/WAD) og hjernerystelse (commotio eller post commotionelt syndrom).

Det økonomiske tab er her tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte, helbredelsesudgifter, samt varigt mén og tab af erhvervsevne (erhvervsevnetab).
Erstatningsansvar kan opstå, hvis man som professionel rådgiver bliver ansvarlig for økonomisk tab som følge af sin egen rådgivning. Det kan f.eks. være advokatansvar eller revisoransvar.