Voldsoffer

MHC Law har lang erfaring med at bistå ofre for vold og overgreb.

Hvis du har været udsat for vold, og skal vidne i en retssag mod voldsmanden, har du som hovedregel ret til at få beskikket en advokat således at staten betaler omkostningerne til advokat. MHC Law har lang erfaring med at bistå ofre for vold og overgreb.

Min indgangsvinkel til sager om vold er, at offeret skal have den bedst mulige bisidder i forbindelse med selve straffesagen, men OGSÅ at jeg som advokat for dig som offer følger sagen til dørs, så jeg sørger for, at eventuelle erstatningskrav bliver anmeldt i forbindelse med straffesagen og i Erstatningsnævnet, som oftest skal udrede erstatning for midlertidige og varige gener.

Reglerne er komplicerede, og hvis du har været udsat for vold, er der to ting, du skal sørge for:

  • Anmelde sagen til politiet indenfor 72 timer efter overfaldet – ellers risikerer du at miste dine krav på erstatning
  • Kontakte mig som advokat, så vi kan få en beskikkelse på plads og få kravet anmeldt

Ring 51 89 92 41 for en gratis drøftelse, og en nærmere aftale. Jeg kan repræsentere dig gerne i forbindelse med straffesagen og rejse kravet dér, samt videreføre kravet overfor Erstatningsnævnet for Voldsofre.