Personskade

Hvis personskaden sker ved en trafikulykke, skal modpartens ansvarsforsikring på køretøjet dække dit økonomiske tab ved din personskade.

Derfor skal du bruge en personskade advokat

Ansvaret fremgår af Færdselsloven og ansvaret er objektivt; dvs. modparten ifalder ansvar også selv om du er skyld i ulykken.

Der udbetales enorme summer hver år fra forsikringsselskaberne, som udøver en lige så stor indsats for at begrænse udbetalingerne, og her kommer erstatningsadvokaten ind i billedet.

Når man vælger advokat er det altafgørende at man vælger én med personskade som sit speciale. MHC Law har den erfaring, og har gennem 20 år skabt resultater for de tilskadekomne.

Modpartens forsikringsselskab har ikke pligt til at vejlede dig, og det er af afgørende betydning, at man får kontakt med en advokat som kan føre sagen, og som minimum gennemgår sagen, inden du siger ja til tilbuddet om erstatning -Især hvis du er kommet så slemt til skade, at du skal leve af erstatningen resten af din tid, fordi du på grund af skaden ikke selv er i stand til at tjene penge længere.

Erstatningssummerne er generelt lave i Danmark sammenlignet med andre lande, og sagerne kan trække ud i årevis. Dels på grund af langsommelig sagsbehandling i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdoms Sikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) samt i kommunen, hvilket slider på tålmodigheden.

MEN der er ingen grund til at acceptere et ringere tilbud end dét du er berettiget til.

Lad advokaten gøre arbejdet og tage slagene med forsikringsselskabet og alle de andre interessenter, så du kan koncentrere dig om at få det bedst mulige ud af det helbred som er tilbage efter ulykken.

Ring 51 89 92 41 for en gratis drøftelse af sagen.