Skilsmisseadvokat København

Søger du en erfaren skilsmisseadvokat i København og omegn? En professionel samarbejdspartner, der kan hjælpe dig med både deling af indbo, forældremyndigheden m.m.? Så er MHC Law den rette skilsmisseadvokat – her hjælpes du sikket igennem hele forløbet, så dine rettigheder er sikret bedst muligt.

Din skilsmisseadvokat i Købehavn og Omegn

Alle ægtepar har ret til separation og skilsmisse, hvis den ene ægtefælle ønsker at stoppe samlivet. Der er mange love og juridiske spørgsmål, du skal forholde dig til, når du skal skilles. Du kan vælge, at skilsmissen skal ske med det samme. Du har også mulighed for, at skilsmissen sker efter en periode med separation. Står du midt i en livskrise, kan du blive hjulpet godt på vej med en god skilsmisseadvokat.

Der er mange vigtige overvejelser, der skal tages stilling til i forbindelse med en skilsmisse, og som en skilsmisseadvokat kan hjælpe med.

Mangler du en specialiseret skilsmisseadvokat i København og Omegn, er du altid velkommen til at kontakte MHC Law.

Som skilsmisseadvokat kan MHC Law hjælpe dig med juridiske forhold som:

  • Deling af indbo
  • Forældremyndighed
  • Hvem skal være bopælsforælder
  • Samværsordning
  • Fordeling af børnepenge
  • Ansøgninger til Statsforvaltningen


Advokat skilsmisse København

Hvis der ønskes en skilsmisse i ægteskabet, er det vigtigt at begge parter er enige om at ville skilles. Derved kan Statsforvaltningen give bevilling til skilsmissen. Vælger du at inddrage en advokat til skilsmisse, kan skilsmisseadvokaten hjælpe dig med at sikre, at de papir, som skal udfyldes i forbindelse med skilsmissen, bliver udfyldt korrekt. Derved kan du undgå at fraskrive dig retten til at modtage ægtefællebidrag – hvis det er nødvendigt.

Som ægtepar skal I finde ud af, om der skal være et særligt ægtefællebidrag i en tilvænningsperiode, hvis fx den ene part har særejeandele og den anden part derfor skal kompenseres. Er det tilfældet, kan advokathjælp være nødvendigt for at vurdere, om der er bestemte aktiver, som skal holdes uden for deling af fællesejet og  dine rettigheder dermed beskyttes.

Fordeling af indbo og bolig ved skilsmisse

Der skal være enighed om, hvem der skal blive boende i huset eller lejeboligen, når I vælger at blive skilt. Nogle gange kan det være svært at finde en fordeling, som begge parter trives med.

Er der tale om særeje af bestemte ting, skal det stå i jeres ægtepart, og være tinglyst, for at være gyldigt. Når det fælles hjem skal deles, skal hver ægtefælle opgøre aktiverne og trække gæld fra, hvis det haves. Dette beløb bliver kaldt for en bodel. Hvis begge parter har en positiv bodel, kan det hele deles lige. Du vil altid have ret til at tage dine personlige ting med dig, når I deler boet.

Ved at inddrage en god skilsmisseadvokat, kan I få professionel hjælp til deling af hjemmet. Skilsmisseadvokaten kan samtidig være behjælpelig med at indgå et forlig, som begge parter finder rimeligt, hvis processen bliver vanskelig og det er svært for jer selv at forhandle et forlig på plads.

Skilsmisseadvokat til separation

Der kan være flere grunde til separation. Hvis ikke din ægtefælde ønsker, at I skal skilles, har du mulighed for at sende en ansøgning om skilsmisse til Statsforvaltningen, også selvom din ægtefælle ikke vil skrive under på papirerne. Når du har udfyldt papirerne, vil I blive indkaldt til et møde med Statsforvaltningen. Her vil I modtage faglig hjælp og rådgivning til at komme videre i forløbet. For at der kan søges om skilsmisse, når den ene part er uenig i beslutningen, skal I være separeret i et halvt år.

Separation går forud for skilsmisse, og kan anses som en “prøveperiode”, hvor I kan overveje, om I skal vælge at blive skilt eller om ægteskabet skal genoptages.

Vælger I en separation, bliver mange af reglerne, som gælder ved ægteskab, ophævet. Det vil sige, at I fx ikke arver efter hinanden, når I er separeret. Når I bliver separeret er selve ægteskabet dog ikke ophævet. Derfor kan du først blive gift, når du er blevet skilt med din nuværende partner.

Regler for separation

Der er klare regler for separation, hvilket en god skilsmisseadvokat kan hjælpe dig med at gennemskue.

Når I har udfyldt papirerne og sendt dem afsted, skal I flytte fra hinanden inden for en periode på tre måneder. I den periode må I ikke genoptage jeres samliv. Hvis I gør det, vil jeres ansøgning om separation bortfalde, og I vil derfor skulle starte separationsprocessen forfra.

Hvis I på grund af økonomiske årsager ikke kan flytte fra hinanden, er det nødvendigt at I går til en skilsmisseadvokat, som kan være behjælpelig med at udarbejde en erklæring til jer. Hvis ikke I får lavet en erklæring, kan I risikere at separationen bortfalder, fordi I stadigvæk lever under samme tag.

Få hjælp af en erfaren skilsmisseadvokat i sager om forældremyndighed

Det kan være en svær situation for børnene i ægteskabet, hvis forældrene bliver enige om separation eller skilsmisse. Derfor er det vigtigt, at processen om forældremyndigheden foregår roligt af hensyn til børnene. Indgår du et samarbejde med en forstående skilsmisseadvokat, er det en god start på at få håndteret en vanskelig situation professionelt.

Gældende rettigheder hos bopælsforælderen

Når I er blevet skilt eller separeret, vil den fælles forældremyndighed fortsætte. Dog skal barnet eller børnene have folkeregisteradresse et samlet sted. Det er vigtigt at tage stilling til, hvem af forældrene, der skal have barnets bopælsadresse.

Den forælder, som barnet bor med vil være bopælsforælder, og den anden vil være samværsforælder. Bopælsforælderen har visse rettigheder og må træffe beslutninger om daginstitution, skole, flytning fra bopæl og fritidsaktiviteter.

Det kræves dog, at forældrene stadigvæk skal være enige om valg af religion, navn, pas, medicinske indgreb og skoleretning samt videreuddannelse. De små dagligdagsbeslutninger bliver bestemt der, hvor barnet opholder sig og vil derfor naturligt gå på skift. Dagligdagsbeslutninger kan bl.a. være sengetider, mad og tøj.

Dine rettigheder hvis du har fuld forældremyndighed

Hvis du får fuld forældremyndighed, må du alene træffe beslutninger om barnets forhold. Du vil være barnets værge, og derfor har du også ansvaret for barnets økonomiske forhold. Hvis du har den fulde forældremyndighed, er det kun dig, som får indsigt i papir fra myndighederne.

Det er fortsat et krav, at den anden forælder skal betale børnepenge, selvom der er fuld formyndighed hos den ene part. Vedkommende med fuld forældremyndighed skal sørge for barnets tøj, mad, hjem, skolegang, religion og tage stilling til, om barnets skal have et pas.

Hvad gør du, hvis ikke har del i forældremyndigheden?

Hvis ikke du får tildelt en andel i forældremyndigheden, har du alligevel visse rettigheder. Du vil have ret til samvær med barnet, orientering om barnets skoleforhold samt indsigt i læger, privat sygehus og sundhedsvæsenet, hvis du vel at mærke anmoder om at få indsigt. Hvis ikke du har forældremyndigheden, har du heller ikke ret til at deltage i sociale aktiviteter i skolen og daginstitutioner.

For at du kan få lov til at deltage i sådanne arrangementer, skal du have accept af den forælder, som har forældremyndigheden. Samvær med barnet ved sociale arrangementer afvises ofte af Statsforvaltningen, da det er en problemstilling, som forældre selv må løse. Det kan derfor være en god idé at tage kontakt til en advokat i forbindelse med forældremyndigheder, så du er bedre stillet fra starten.

MHC Law er skilsmisseadvokat i København og Omegn

Har du brug for en advokat til at diskutere dine muligheder for forældremyndighed?

Så er du altid velkommen til at kontakte MHC Law. Også hvis du blot ønsker at drøfte din situation og dine rettigheder i forhold til forældremyndigheden. MHC Law kan være behjælpelig i retten og hos Statsforvaltningen, både i forbindelse med separation, skilsmisse og forældremyndigheder.