Rådgiveransvar

Som professionel rådgiver er man underlagt et strengt rådgiveransvar.

Det gælder uanset om man er advokat, revisor, bestyrelsesmedlem, ingeniør, byggerådgiver eller på anden måde fungerer som professionel rådgiver- eller udgiver sig for at være en sådan.

Advokat Michael Christensen fra MHC Law skrev speciale i rådgiveransvar, og har siden ført en række sager om revisoransvar, advokatansvar, m.fl.

Det er den, som har modtaget den mangelfulde rådgivning, der har bevisbyrden for, at der er sket en erstatningspådragende rådgivning.

Derudover skal der være lidt et tab. Bevisbyrden kan være tung at løfte, og selv om skadelidte selv mener, at sagen er ligetil, viser det sig ofte, at rådgiverens ansvarsforsikringsselskab har en anden opfattelse.

Det er afgørende at få advokatbistand helt fra starten, altså inden man rejser sagen, så beviserne kan vurderes, og sagen rejses korrekt.

Ring på 51 89 92 41 for nærmere drøftelse af din sag