Faldskader

Hvis du falder på en andens grund f.eks.et isglat fortov, og kommer til skade, kan du som udgangspunkt rejse krav mod grundejeren for din personskade.

Ansvaret for at sikre mod glat føre er grundejerens. For private grundejere er der et strengt ansvar, og sker skaden på et offentligt sted, er der som udgangspunkt samme ansvar. Der er dog gradueringer afhængig af, om vejen er en vigtig vej eller en mindre vigtig vej.

Forsømmer man sin pligt til at rydde sne, salte, gruse, fjerne is m.v. (glatførebekæmpe) har man erstatningsansvar.

Reglerne er komplicerede, og det er vigtigt at kunne dokumentere, at der var isglat på fortovet enten ved at få navn og adresse på vidner, eller ved at tage nogle fotos af det isglatte fortov og husnummeret m.v.

Herefter er det, som i alle personskadesager, vigtigt at konsultere læge med det samme, så generne umiddelbart efter ulykken kan dokumenteres.

Advokat Michael Christensen fra MHC Law har vundet en principiel retssag på området, hvor en kommune havde udliciteret vedligeholdelse og glatførebekæmpelsen til en ekstern udbyder. Kommunen forsøgte at frasige sig ansvaret, men domstolen fandt, at kommunen fortsat havde ansvaret for en personskade, fordi man fortsat havde tilsynspligten, og dén havde man ikke udført tilstrækkeligt ansvarligt. Kommunen blev således pålagt det fulde ansvar for personskaden, og måtte udrede erstatning.

Området er under konstant udvikling, og det er derfor vigtigt, at man så hurtigt som muligt få kontakt med en kompetent advokat.

Du er velkommen til at ringe 51 89 92 41 for en gratis drøftelse og for nærmere aftale, hvis du er faldet på f.eks. et glat eller hullet fortov.