Download Gratis Bådhandel Kontrakt

MHC Law har udarbejdet en købskontrakt til bådhandel og bådsalg. Derved kan du nemt få skrevet vilkårene ned i kontrakten og undgå misforståelser mellem køber og sælger. Der gælder som udgangspunkt ikke nogen garanti, når du køber en brugt båd. Bliver der aftalt en form for garanti mellem køber og sælger, skal det skrives ind i kontrakten.

At købe eller sælge en båd er en stor handel, hvor begge parter skal ende med at blive tilfredse. Du kan skabe et godt udgangspunkt for en god handel ved at have klare retningslinjer med en bådhandel kontrakt. Laver du en mundtlig aftale, så er den bindende. Det kan dog være meget vanskeligt at bevise, hvad der præcist er blevet aftalt. Du sikrer dig selv godt, ved at få en bådhandel kontrakt, som er nedskrevet. Har du spørgsmål, eller ønsker du at kontrakten skal uddybes med andre felter, er du altid velkommen til at kontakte MHC Law.

Download kontrakten her:
Bådhandel kontrakt

MHC Law påtager sig ikke ansvaret i forbindelse med uhensigtsmæssigheder eller fejl ved anvendelse af bådkontrakten. MHC Law kan ikke drages til ansvar for opståede problemer partnerne imellem.