Bådejerskab – Tinglysning af både

Ved bådhandel er det vigtigt at undersøge og registrere pantrettigheder i Søfartsstyrelsens skibsregister. Du kan sammenligne registreringen af båden med tinglysning af pant i en fast ejendom. Derved bliver rettighederne og bådejerskabet til båden oplyst korrekt. På den måde kan køber sikre sig, at båden ikke bliver solgt til anden part, samt være sikker på, at sælger rent faktisk ejer båden og ikke har pantsat den til en anden person.

Når først bådejerskabet er tinglyst, vil alle rettigheder og forpligtigelser bliver overdraget fra sælger til køber. Derved kommer køber officielt til at eje båden. Det er vigtigt at registrere, om der er pant i båden, da køber vil kunne møde krav fra kreditorer om gæld i båden, som skal betales. Skulle båden mod forventning blive solgt til flere købere, så er det personen, som først får tinglyst bådens skøde, som rent faktisk ejer båden.

Mindre både kan ikke registreres i skibsregisteret. Her skal din advokat på anden måde sikre, at der ikke er gæld i båden, og sælgeren rent faktisk har rettighederne til at sælge båden, og den ikke er solgt til en anden person samtidig.

Du kan også blive mødt med et krav fra Søfartsstyrelsens skibsregister om, at du skal betale registreringsafgift, hvis ikke det er blevet betalt ved tidligere bådejerskab. Køber du en båd hos en forhandler, vil der som regel være undersøgt, om båden indeholder skjult gæld. Det er dog altid en god idé at tjekke grundigt efter, så du indgår en grim og dyr overraskelse.

IDENTIFICERING AF BÅDEN 

Du har altid mulighed for at identificere din købte båd med et såkaldt CIN-nummer. CIN-numrene findes på både, som er bygget efter år 1998. Du kan finde nummeret på bagbord eller agterenden. Du har også mulighed for at identificere både, som er bygget før år 1998. De har typisk et byggenummer placeret på en byggeplade, som sidder fast indvendigt ved agterspejlet eller kistebænken.