Advokat ansættelsesret København

Få hjælp til ansættelseskontrakter, opsigelser, funktionærloven og overenskomster hos advokat i ansættelsesret: MHC Law. Du har mulighed for at få et helbredstjek til din virksomhed, så du derved sikrer at dine ansatte og virksomhedens forhold er i orden og overholder lovgivningen.

Din advokat i ansættelsesret i København og omegn

”Hvad har vi aftalt?”. Et spørgsmål som mange virksomhedsledere og medarbejdere diskuterer, når der opstår en uoverensstemmelse i ansættelsesforholdet. Denne tvist forekommer ofte i små eller mellemstore virksomheder, som ikke har en veletableret HR-afdeling eller en advokat tilknyttet bestyrelsen.

Det er vigtigt for både virksomheder og lønmodtager at have en fastlagt ansættelsesret.

Ansættelsesret er en betegnelse, som dækker for de regler, som gælder i forbindelse med en medarbejders ansættelse i en virksomhed. Du indgår i bestemte ansættelsesforhold, når du leverer et stykke arbejde for en arbejdsgiver, som kompenserer dig med løn. Kort sagt: ved ansættelsesret skal bestemte love og regler følges af både arbejdsgiver og lønmodtager i forbindelse med opsigelse, fratrædelse, barsel og personalepolitikker.

Både forebyggende, og når der allerede er opstået uenigheder, er det en god idé at få hjælp fra en ansættelsesret advokat.

Hvorfor er det en god ide at få hjælp af en ansættelsesret advokat?

Regler og love for ansættelsesvilkår er meget komplekse og ansættelsesretten stiller i dag store krav til ansættelseskontrakter. Du skal løbende holde dig opdateret på området om ansættelsesvilkår og justere dine medarbejderes ansættelseskontrakter, så de passer til loven, hvis du vil undgå uoverensstemmelser. Derfor kan det være en fordel at benytte en advokat i ansættelsesret til juridisk rådgivning om ansættelser, opsigelser, personalehåndbøger, ligebehandling og overenskomster.

Det kan blive dyrt for dig som arbejdsgiver, hvis ikke der er styr på ansættelseskontrakter til medarbejderne. Uden en ansættelseskontrakt ved dine lønmodtagere ikke, hvordan de er stillet i forbindelse med deres ansættelse, en opsigelse, eller generelle regler for virksomheden. En ansættelseskontrakt skal derfor være opsat korrekt og indeholde ansættelsesforhold som overholder den ansættelsesretlige lovgivning.

Advokat til ansættelsesret - Virksomheder

Med hjælp fra MHC Law får du en grundig gennemgang af din virksomheds ansættelsesretlige papir. Formålet er at forebygge eventuelle fremtidige problemer. Du har mulighed for at få en ”full-service” aftale, hvor MHC Law varetager den løbende HR-funktion, som fx rådgivning, i ansættelsesretlige spørgsmål.

Du kan desuden få hjælp til ansættelsesretlige papir som ansættelse og opsigelse. Hvis ikke disse papir er i orden, kan det ende med en retssag, som tabes, fordi papirarbejdet i virksomheden ikke var i overensstemmelse med lovgivningen. Det kan koste dyrt, men også skade din virksomheds ry og omdømme. Du kan som virksomhed nemt undgå disse omkostninger ved at gribe ansættelsesret rigtigt an fra starten med god rådgivning fra en kyndig advokat i ansættelsesret.

Advokat til ansættelsesret - Lønmodtager

I forbindelse med nyt arbejde eller en pludselig opsigelse, kan det være vigtigt at kende til dine rettigheder som lønmodtager. I et hvert ansættelsesforhold har du krav på at vide, hvornår du må holde ferie, hvor lang opsigelse du har, dine vilkår for arbejdstider, samt benyttelse af IT-udstyr.

Du kan spare dig selv for svære konflikter og dyre omkostninger ved at benytte dig af en ansættelsesret advokat, som kan læse din ansættelseskontrakt igennem.

MHC Law - Advokat i ansættelsesret

Hos MHC Law kan du få juridisk rådgivning og advokatbistand på mange områder inden for ansættelsesvilkår hos private virksomheder og den offentlige sektor – både i København og resten af Danmark. MHC Law kan hjælpe både arbejdsgiver og lønmodtager som ansættelsesret advokat.

Med mere end 15 års erfaring med ansættelsesret ved vi hos MHC Law, at det er bedre at forebygge konflikter og tvister, end at reparere dem. Det gælder både i forhold til tilliden mellem leder og medarbejder, men også de økonomiske udgifter, som skal betales ved en tabt erstatningssag, hvor ansættelsesretten ikke er blevet overholdt.

Få hjælp af MHC Law til:

  • Ansættelsesretlige papir
  • At varetage HR-funktionen i virksomheden
  • Sikre at funktionær- og ferieloven overholdes
  • Udarbejde særlige ansættelseskontrakter til direktørforhold
  • Ansættelseskontrakter til offentlig arbejdsret og tjenestemandsret
  • Fratrædelsesaftaler, opsigelser og bortvisning
  • Overenskomstforhandlinger
  • Kunde- og konkurrentklausuler
  • Forhold i forbindelse med freelanceansættelse

Du er altid velkommen til at kontakte MHC Law og få en gratis drøftelse af din virksomheds behov for advokat i ansættelsesret, eller dine vilkår som lønmodtager.