Ægtepagt og Testamente

Ægtepagt er et juridisk dokument, hvor man som par beslutter, at et bestemt formuegode, (f.eks. et hus, en bil, en virksomhed, en mingvase etc.) skal tilhøre den ene i stedet for begge. Der er en række formelle regler, som skal overholdes for at dokumentet er gyldigt og har virkning. Vil man sikre dokumentet dækker netop sit specifikke behov, bør man søge rådgivning hos en advokat, og få advokaten til at tage ansvaret for, at det sker.

Testamente er et andet juridisk dokument, hvor man beslutter, hvad der skal ske med ens arv, når man engang går bort. Man kan som testator, en der har oprettet et testamente, råde over en stor del af det, man efterlader sig. Men ikke alt. Mulighederne er mange, og testamente indgår ofte som ét blandt flere redskaber for at opnå en bestemt juridisk situation. F.eks. indgår det sammen med livsforsikringer og aftaler med børn i ugifte familiers planlægning af det fælles liv og den fælles alderdom.